Tablice ostrzegawcze na wyspach W22 i W28

Przypominamy, że wyspa W22 jest terenem ochronnym, ze względu na powstające tam siedliska przyrodnicze, natomiast W28 jest czynnym polem refulacyjnym, czyli miejscem odkładu urobku z prac pogłębiarskich. Na wyspach W22 i W28 pojawiły się tablice ostrzegawcze, informujące o zakazie wstępu osobom postronnym.