W22 - idealne miejsce lęgowe dla ptaków


Cała powierzchnia wyspy W22 stanowi potencjalne miejsce lęgowe dla ptaków wodnych gnieżdżących się na ziemi.
Na wyspie zostało nasadzonych:
6300 szt. krzewów z gatunku wierzba purpurowa,
100 szt. trzmielina
4 drzewa liściaste – wierzba wiciowa.
Ohar to gatunek, który gniazduje w norach często opuszczonych przez lisy, dlatego w części południowo-wschodniej wyspy W22 znajduje się 15 sztucznych skrzyń lęgowych. Konstrukcja zbudowana jest z odpowiedniej wielkości beczki otwieranej od góry połączonej z rurą o odpowiedniej średnicy zakopanej w piaszczystych skarpach. Sztuczne gniazda zlokalizowane są ok. 5 m od szczytu skarpy w sektorze 2 i 6 – tam, gdzie nie występują nasadzenia wierzbowe.

Na wyspie zostały utworzone piaszczyste obszary, których powierzchnia stanowi ok. 560 000 m2. W pierwszej kolejności tereny te zostaną wykorzystane przez śmieszki Chroicocephalus ridibundus oraz rybitwy rzeczne Sterna hirundo, które utworzą tam kolonie lęgowe. Możemy spodziewać się również lęgów sieweczki rzecznej Charadrius dubius oraz sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula, jednak będą to zdecydowanie mniejsze ilości. Inne gatunki, które mogą zasiedlić wyspę w okresie lęgowym to ostrygojad Haematopus ostralegus i rybitwa białoczelna Sternula albifrons.

Tak zwany efekt kolonii prawdopodobnie spowoduje pojawienie się kolejnych gatunków lęgowych, które korzystać będą z „ochrony" przed drapieżnikami zapewnianej przez śmieszki i rybitwy rzeczne.