Neutralizacja miny Mark IV

W niedzielę, 14 lipca, siły ze składu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu (Grupa Nurków Minerów oraz żołnierze z 12. Dywizjonu Trałowców, okręt ORP Flaming wraz z załogą z 13. Dywizjonu Trałowców) przeprowadziły akcję wydobycia, przetransportowania i neutralizacji lotniczej miny morskiej, typu Mark IV, pochodzącej z okresu II wojny światowej.

Wymiary miny: walec o średnicy 0,45 m i długości 2,6 m; waga: 750 kg, w tym 425 kg materiału wybuchowego. Obiekt został zneutralizowany na jednym z poligonów morskich, na północny-wschód od Świnoujścia, na głębokości kilkunastu metrów.