Umowa na modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego została podpisana

19 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa, dotycząca Wykonania robót budowlanych: Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie. Podpisy złożono w obecności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, Tomasza Hinca.

W ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o. o. ze Szczecina, które zrealizuje całość działań zawartych w umowie. Wartość planowanych prac to ok. 52,5 miliona złotych.

Realizacja robót planowana jest na lata 2019 - 2022.