Trwa modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie

Rozpoczęły się prace rozbiórkowe i przygotowawcze do robót budowlanych, związanych z modernizacją Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, zajmującej blisko 6,8 ha. Jest to jeden z elementów projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Modernizacji zostaną poddane m.in. budynki biurowe, budynki warsztatowe, hala pław, budynki magazynowe, trafostacje, parking, garaże, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających. Dotychczas zakończone zostały polegające na rozbiórce kontenerów, wiat magazynowych, kompostowników, placu do składowania łańcuchów oraz jednego z budynków biurowych. Przygotowane zostały również platformy robocze pod palownice i przekładane są sieci. Realizacja prac planowana jest na lata 2019 – 2022, natomiast wykonawcą modernizacji jest Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina. Koszt przeprowadzonych robót to ok. 52,5 miliona złotych.