Przekazanie placu budowy

W siedzibie Urzędu odbyło się przekazanie przedstawicielom wykonawcy inwestycji, konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, placu budowy, z udziałem przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera kontraktu.

Kierownikiem budowy, z ramienia wykonawcy, został inżynier Wacław Postoła, który nadzorował już wcześniejszą wielką inwestycję hydrotechniczną Urzędu – budowę falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego i terminalu LNG w Świnoujściu. Biuro budowy będzie zlokalizowane w Trzebieży.

Wykonawca otrzymał już od Wojewody Zachodniopomorskiego pięć pozwoleń na budowę:

- na budowę dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych,

- na przebudowę (regulację) naturalnych, nieumocnionych skarp brzegowych,

- na budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin na Zalewie Szczecińskim,

- na budowę umocnień dna przy nabrzeżach Huk, BONn, Żeglarskie w Szczecinie,

- na budowę umocnień brzegowych w rejonie Orlego Przesmyku.

Wykonawca, w ramach przekazanego placu budowy, przystąpi także do rozbiórek podwodnych kabli elektrycznych i VTS.