Aktualny stan prac

Postęp prac:

• pogłębiarka CSD Amazone zakończyła pracę,

• pracę rozpoczęła pogłębiarka Scheldt River (KM 41 - 49),

• rurociąg prowadzący do W22 powrócił na swoją pierwotną pozycję, w związku z czym stracił moc Komunikat nr 5 Kapitana Portu Trzebież (związany z jego przełożeniem),

• wyspa W22 – trwa refulacja ponad powierzchnię lustra wody,

• wyspa W28 – zakończono obrzeże, rozpoczęto refulację ponad powierzchnię lustra wody,

• Ostrów Grabowski – zakończono usuwanie górnej zanieczyszczonej pozostałości po działkach (gruz, drewno, metal), trwają prace czerpalne (jednostka Wenda),

• trwa testowanie RadioLink na wyspie Dębina,

• trwa usuwanie kabli w rejonie IV Bramy Torowej.