Neutralizacja bomby lotniczej Tallboy

Bomba została znaleziona podczas prac przygotowawczych przed pogłębianiem toru wodnego - zgłoszenie tego obiektu służby 8. Flotylli Obrony Wybrzeża otrzymały w połowie września ubiegłego roku. Rekonesans, identyfikację i wstępną ocenę znalezionego przedmiotu wykonali specjaliści od podwodnych zadań z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców. W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz po analizie zebranego materiału wykryty w wodzie obiekt sklasyfikowano jako bombę lotniczą pochodzenia brytyjskiego, potocznie nazywaną Tallboy. Typ obiektu potwierdzono na podstawie dostępnej dokumentacji własnej, posiadanej wiedzy oraz brytyjskiej dokumentacji technicznej uzbrojenia (katalogów bomb lotniczych i amunicji wybuchowej). 13 października tego roku, nurkowie minerzy 12. Dywizjonu Trałowców z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzili operację neutralizacji bomby - największego niewybuchu znalezionego na terenie Polski.