Aktualizacja postępu prac

Postęp prac na torze wodnym

  •  pod koniec października pracę rozpoczęła pogłębiarka Vox Amalia (KM 29 – 35 oraz KM 35 - 50),
  •  pogłębiarka Scheldt River pracuje w kilometrażu KM 29 – 54,
  •  rurociąg prowadzący do W28 został przełożony do W22, urobek jest obecnie transportowany przez obydwie rury na W22,
  •  wydobyto i odłożono na W22 i W28 już łącznie ok. 11 mln metrów sześciennych refulatu,
  •  ponton rozpraszający HAM 1208 zakończył pracę,
  •  Ostrów Grabowski – trwają prace związane ze ścinaniem cypla półwyspu i przebudową obrotnicy dla statków (jednostki Wenda i Kraken) do średnicy 362 m i głębokości 12,5 m (wcześniejsze parametry: średnica 280 m i głębokość 10,5 m),
  • trwają prace związane ze zmianą systemu zasilania znaków nawigacyjnych i przekładaniem kabli światłowodowych,
  • na bieżąco, w miarę wykonywania sondaży podwodnych, trwają prace związane z oczyszczaniem toru z mniejszych elementów potencjalnie niebezpiecznych; planowane zakończenie – do połowy grudnia.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego

W ramach projektu, trwają także prace budowlane związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane CALBUD sp. z o.o. ze Szczecina. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwają prace wykończeniowe, instalacyjne, elektryczne i termoizolacyjne. Rozpoczęły się także roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych. Przy przebudowie basenu Południowego zakończono roboty hydrotechniczne, rozpoczęły się natomiast prace zbrojarskie.