Postęp w realizacji prac

Od drugiego tygodnia lutego trwa postój techniczny jednostek wykonawcy w portach, związany z trudnymi warunkami hydro-meteo (zalodzenie akwenu, zamarzanie osprzętu); wznowienie prac jest planowane w najbliższych dniach.

Trwają prace nad przebudową obrotnicy Orli Przesmyk, kontynuowane jest pogłębianie obszaru cypla (działają jednostki: Wenda i Kraken oraz 5 szaland), urobek odkładany jest na wyspie W28. Pogłębiarki Meuse River i Vox Amalia pracują na km 5+00 do 62+000. Na wyspie W22 urobek jest odkładany rurociągami na obrzeżu wyspy ponad powierzchnię wody, obrzeże wyspy zostało już całkowicie zamknięte, na wyspie W28 trwa klapowanie urobku z Ostrowa Grabowskiego

Zakończono roboty palowe na wyspie Radolin, trwa instalacja mikropali.

Zakończono roboty palowe i zasypowe dla nabrzeża Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

Usunięto dalby 86,88,70,72,84 i zakończono demontaż kabla VTS wzdłuż wyspy Dębina.

Planowane są dostawy: 44 900 m3 kamienia hydrotechnicznego (transport koleją z południa Polski), który posłuży do umacniania dna i skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim oraz nabrzeżach HUK, Żeglarskim i BONn, przewidywany termin instalacji to marzec tego roku; 152 360 m3 kamienia hydrotechnicznego (transport drogą morską barkami z krajów skandynawskich) do umacniania dna i skarp podwodnych przy sztucznych wyspach na Zalewie Szczecińskim, przewidywany termin instalacji to czerwiec tego roku.

Planowane zakończenie samych prac pogłębiarskich to koniec sierpnia, początek września tego roku.

 

W styczniu 2021 roku przeprowadzono liczenie ptaków z wcześniej wyznaczonych punktów. Odnotowano w sumie 16 563 osobników ptaków wodno-błotnych z 24 gatunków. Największe stada obserwowano w okolicy Miroszewa i Podgrodzia (ok. 7300 ogorzałek, 2790 głowienek i 1000 czernic).