Trwają prace w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie

W ramach projektu, trwają także prace budowlane, związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) trwają prace wykończeniowe i wyposażeniowe. Trwają także roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych. Zakończono już roboty konstrukcyjne przy wszystkich nabrzeżach basenu Południowego, trwają tam roboty uzbrojeniowe oraz montaż polerów, drabinek i odbojnic, przy pirsie natomiast toczą się prace konstrukcyjne i zbrojarskie.