Kolejny etap prac przy BON w Szczecinie

W ramach projektu, trwają także prace budowlane, związane z modernizacją obiektów Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura,
magazyny, warsztaty) trwają prace wykończeniowe i wyposażeniowe. Trwają także roboty drogowe,
związane z budową dróg wewnętrznych. Zakończono już roboty konstrukcyjne przy wszystkich
nabrzeżach basenu Południowego, trwają tam roboty uzbrojeniowe oraz montaż polerów, drabinek
i odbojnic, przy pirsie natomiast toczą się prace konstrukcyjne i zbrojarskie.