Prace pogłębieniowe trwają

Postęp prac:

  • · trwają prace nad przebudową obrotnicy Orli Przesmyk, kontynuowane jest pogłębianie obszaru cypla, urobek odkładany jest wewnątrz wyspy W28,
  • · pogłębiarki Meuse River i Vox Amalia pracują na km 5+00 do 67+000,
  • · na torze wodnym pracuje specjalistyczny ponton Jetsed, który wyrównuje powierzchnię dna toru wodnego i profiluje skarpy podwodne,
  • · na wyspie W22 urobek jest odkładany rurociągami na obrzeżu wyspy, ponad powierzchnię wody, na wyspie W28 trwa klapowanie urobku wewnątrz wyspy,
  • · zakończono prace rozbiórkowe kabla światłowodowego VTS; w strefie Świnoujścia i na Zalewie Szczecińskim położono odcinki nowych kabli, do położenia został odcinek nowego kabla w strefie Szczecina (rozpoczęcie prac w czerwcu),
  • · do nabrzeża HUK w Szczecinie docierają kolejne dostawy kamienia hydrotechnicznego (transport koleją z południa Polski), który posłuży do umacniania dna i skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim oraz nabrzeżach HUK, Żeglarskim i BONn; przewidywany termin rozpoczęcia instalacji kamienia to kwiecień tego roku,
  • · przy wyspie W22 rozpoczął się montaż kamienia hydrotechnicznego (transport drogą morską barkami z krajów skandynawskich) do umacniania skarp podwodnych,
  • · na torze zakończyły się prace oczyszczeniowe, związane z usuwaniem obiektów potencjalnie niebezpiecznych; podczas inwestycji odsłonięto, sprawdzono, wydobyto i zutylizowano łącznie ponad 45 000 obiektów, powodujących zaburzenia pola magnetycznego, z czego ok. 1700 obiektów stanowiły elementy potencjalnie niebezpieczne (pociski, amunicja, miny, bomby itp.),
  • · planowane zakończenie prac pogłębiarskich to przełom sierpnia i września tego roku.