Monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy i znaleziska archeologiczne W dniu 31 maja przeprowadzono liczenie ptaków z jednostki pływającej, wzdłuż toru wodnego, pomiędzy Trzebieżą a Świnoujściem oraz w transekcie przebiegającym w sąsiedztwie sztucznych wysp. Odnotowano w sumie 1 397 osobników ptaków wodnobłotnych z 12 gatunków (ok. 670 śmieszek, ponad 320 kormoranów, ponad 280 mew srebrzystych, a także osobniki m.in. czapli siwej, łabędzia niemego, bielika, krzyżówki, krakwy, perkoza dwuczubego i czernicy).