Aktualny stan realizacji prac

Postęp prac

  • trwają prace przygotowawcze do umacniania skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim, roboty przy budowie umocnień rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca; trwają sukcesywne dostawy kamienia hydrotechnicznego do nabrzeża HUK (transport koleją z południa Polski),
  • w obszarze obrotnicy Orli Przesmyk trwają prace pogłębiarskie, związane z jej przebudową,
  • w obszarze wyspy Radolin trwa montaż stalowego oczepu, montaż platformy obsługowej oraz prace związane z wykonaniem zasypu grodzy,
  • trwają prace przy umacnianiu skarp podwodnych przy nabrzeżach BONn, Huk, Żeglarskim,
  • pogłębiarki Meuse River, Scheldt River i Vox Amalia pracują na km 5+00 do 67+000,
  • na torze wodnym pracuje specjalistyczny ponton Jetsed, który wyrównuje powierzchnię dna toru wodnego i profiluje skarpy podwodne,
  • rurociąg do odkładania urobku, prowadzący do wyspy W28 został przełożony do wyspy W22, urobek jest w tej chwili odkładany obydwoma rurociągami na wyspę W22,
  • przy wyspie W22 trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych, roboty wykonano w 15%,
  • obrzeże wyspy W28 zostało już zamknięte, trwają prace przygotowawcze do robót umocnieniowych i montażu kamienia,
  • prace pogłębiarskie wykonano w ponad 80%, planowane zakończenie prac pogłębiarskich to przełom sierpnia i września tego roku.

Warunki żeglugi

Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie – warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W dalszym ciągu obowiązuje Komunikat nr 4 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi.