Prace pogłębiarskie dobiegają końca

Postęp prac

Aktualnie pogłębiarka Vox Amalia pracuje na km 5+00 do 29+400, natomiast na torze wodnym pracują specjalistyczne pontony, które wyrównują powierzchnię dna toru i profilują skarpy podwodne, a wydobyty urobek jest odkładany obydwoma rurociągami na wyspę W22.

 W najbliższym czasie jeden z rurociągów zostanie przełożony do wyspy W28, przy której trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych, który transportowany jest barkami z krajów skandynawskich. Obrzeże wyspy W28 zostało zamknięte, co pozwala na kontynuację prac przygotowawczych do robót umocnieniowych i montażu kamienia. Prace pogłębiarskie wykonano w niemal 90%, natomiast zakończenie prac pogłębiarskich planowane jest na przełomie sierpnia i września tego roku.

Do nabrzeże HUK regularnie docierają dostawy kamienia hydrotechnicznego z południa Polski, dzięki czemu przy nabrzeżach BONn, HUK, Żeglarskim bez zakłóceń trwają prace związane z umacnianiami, a przy Ostrowie Grabowskim dodatkowo trwa profilowanie skarp podwodnych. W obszarze obrotnicy Orli Przesmyk trwają natomiast prace pogłębiarskie, związane z jej przebudową.  

Warunki żeglugi

Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie – warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W dalszym ciągu obowiązuje Komunikat nr 4/2020 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami, dotyczący zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się pracami pogłębiarskimi. Prosimy także o zwrócenie uwagi na Komunikat nr 4/2021 Kapitana Portu Trzebież, dotyczący, zaplanowanej na 23 lipca, operacji podniesienia, przeholunku i ułożenia na nowej pozycji odcinka rurociągu refulacyjnego.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego

Trwa ostatni etap modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) realizowane są  właśnie odbiory techniczne. Na końcowym etapie są także roboty drogowe, związane z budową dróg wewnętrznych, natomiast zakończone zostały prace konstrukcyjne przy wszystkich nabrzeżach basenu Południowego, a tym samym rozpoczęły się roboty uzbrojeniowe oraz montaż polerów, drabinek i odbojnic. Zakończono także prace konstrukcyjne przy pirsie,  gdzie aktualnie toczą się prace zbrojarskie oraz roboty czerpalne w samym basenie.