Aktualny stan zaawansowania prac

Na torze wodnym trwają prace podczyszczeniowe, przy których pracują jednostki: HAM 317, Hegemann IV i Freya R. Trwają także prace przy budowie przystani dla statków przy wyspie W28. Obecnie jest tam odprowadzany refulat, pochodzący ze wspomnianych prac podczyszczeniowych. Po południowo-wschodniej stronie każdej z wysp, zostaną ustawione zostaną pomosty, przeznaczone do cumowania jednostek służbowych. Obydwie wyspy zostaną obsadzone roślinnością, ale tylko wyspa W22 będzie uformowana całkowicie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pokazującym aktualny stan Wyspy W28 - https://www.facebook.com/watch/?v=684499786024441

 

W obszarze obrotnicy Orli Przesmyk zakończono prace przy umacnianiu i profilowaniu skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim, Wielkiej Kępie i Radolinie. Zakończono także instalację geowłókniny i kamienia hydrotechnicznego.

 

Na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie została posadowiona wiata do przechowywania pław, której powierzchnia użytkowa wynosi 1688 m2. Obecnie trwają prace drogowe wzdłuż nabrzeża oraz montowane są instalacje sieci zewnętrznych (wodno-kanalizacyjna).

 

W ramach monitoringu przyrodniczego przeprowadzono kontrolę z brzegu występowania gatunkowego ptaków we wcześniej wyznaczonych punktach obserwacyjnych toru wodnego. W trakcie kontroli odnotowano w sumie 10 687 osobników ptaków wodno-błotnych z 23 gatunków. Najliczniej pojawiły się czernice (2239), kormorany (2085), nurogęsi (1774) oraz ogorzałki (1330).