Historia

5.07.2021 – 09.11.2022 - Symboliczna uroczystość odsłonięcia obiektu, upamiętniającego realizację projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra” na terenie szczecińskiej Łasztowni. W uroczystości wziął udział Marek
5.07.2021 – Czwarta konferencja promocyjno-informacyjna na terenie inwestycji z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka, rejs statkiem Odra Queen na trasie Wolin - miejsce powstania wysp - Wolin
24.08.2015 – Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin dla podzadania pn. „Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie przy ulicy Światowida”
31.05.2016 – Opublikowany został Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym
24.06.2016 – Została podpisana umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa)
05.06.2017 – Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego – badań skanowania magnetycznego wraz z raportem dla potrzeb realizacji projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”
14.06.2017 – Wydanie Decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”
21.07.2017 – Umowa nr ZT-I-241/145/9/17 na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wartość umowy: 77.809,80 zł brutto
13.10.2017 – Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.
09.11.2017 – Podpisanie umowy na obsługę prawną inwestycji pn. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m
21.12.2017 – Została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0012/17-01
29.03.2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie
13.07.2018 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” wraz z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego
19.09.2018 – Zaakceptowanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Programu Monitoringu, w którym określono m.in. metodologię, zakres, sposób oraz terminy wykonywania badań na terenie Inwestycji oraz terenie, na który Inwestycja może oddziaływać
27.09.2018 – Został podpisany Aneks nr POIS.03.02.00-00-0012/17-01 do umowy o dofinansowanie.
28.09.2018 - Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m
28.09.2018 - Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m"
09.10.2018 - Obsługa prawna zadania Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie realizowanego w ramach Inwestycji pn. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m
08.11.2018 - Działania promocyjno-informacyjne dla Projektu pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”
10.12.2018 - Pierwsza konferencja promocyjno-informacyjna w siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie
21.12.2018 - Umowa nr 44/TI-N/2018 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie” realizowanego w ramach Inwestycji „Modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” wraz z wykonywaniem nadzoru i monitoringu przyrodniczego. Wartość umowy: 2.299.989,30 zł brutto
01.02.2019 - Ogłoszenie przetargu na: Wykonanie robót budowlanych „Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie” w ramach inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”
06.03.2019 - Wizja lokalna na terenie inwestycji
13.05.2019 - Druga Konferencja promocyjno-informacyjna na terenie inwestycji, rejs statkiem Odra Qeen na trasie Szczecin – Trzebież –Szczecin z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka
10.06.2019 - Spotkanie Komitetu Koordynacyjnego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ZMPSiŚ i UMS
19.06.2019 - Spotkanie dotyczące koordynacji prac na wodnym placu budowy w zakresie usuwanie niewybuchów
19.08.2019 - Podpisanie umowy na modernizacje obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
24.02.2020 - Spotkanie konsultacyjne z osobami i podmiotami wykonującymi działalność w zakresie rybołówstwa na obszarze inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m"
9.09.2020 - Trzecia konferencja promocyjno-informacyjna na terenie inwestycji z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka, rejs statkiem Odra Queen na trasie Port Trzebież - miejsce powstania wysp - Port Trzebież
05.07.2021 - Czwarta konferencja promocyjno-informacyjna na terenie inwestycji z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka, rejs statkiem Odra Queen na trasie Wolin - miejsce powstania wysp - Wolin
09.05.2022 - Piąta konferencja promocyjno-informacyjna na wyspie W28 z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka, rejs statkiem Odra Queen na trasie Szczecin - wyspa W28 - Szczecin
14.10.2022 - Szósta konferencja promocyjno-informacyjna na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka