Historia

05.06.2017 – Wykonanie wywiadu ferromagnetycznego – badań skanowania magnetycznego wraz z raportem dla potrzeb realizacji projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”
14.06.2017 – Wydanie Decyzji nr 6/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”
09.11.2017 – Podpisanie umowy na obsługę prawną inwestycji pn. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m
29.03.2018 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie
13.07.2018 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” wraz z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego
28.09.2018 - Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i pogłębiarskich w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m
09.10.2018 - Obsługa prawna zadania Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie realizowanego w ramach Inwestycji pn. Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m
08.11.2018 - Działania promocyjno-informacyjne dla Projektu pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”