Wizyta wiceministra Grzegorza Witkowskiego w Urzędzie Morskim w Szczecinie

W dniu dzisiejszym siedzibę Urzędu Morskiego w Szczecinie odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski. Podczas spotkania z kierownictwem Urzędu omówiono m.in. sprawy związane z aktualnie prowadzonymi przez Urząd Morski w Szczecinie inwestycjami, w tym stan zaawansowania projektu, związanego z modernizacją toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m i kwestię możliwości znalezienia ewentualnych dodatkowych środków na to zadanie.

Wiceminister Witkowski podkreślił wielkość znaczenia tej inwestycji dla resortu i całego regionu. Dzięki realizacji projektu zwiększy się maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina do wartości ok. 11,0 m (obecnie jest to 9,15 m), a dzięki poszerzeniu toru zwiększy się bezpieczeństwo przy mijaniu się statków. Zostanie także zapewniona dostępność szczecińskiego portu dla określonej grupy dużych statków i brak będzie konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do Szczecina. Przede wszystkim jednak, zwiększy się ilość przeładunków w porcie i zapewniona zostanie możliwość jego dalszego rozwoju.