Aktualności

Informacje

Cele projektu

Poprawa konkurencyjności i zwiększenie udziału polskich portów w obsłudze ruchu morskiego wymaga inwestycji służących poprawie stanu infrastruktury dostępu do portów infrastruktury portowej. Realizacja celu głównego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko na lata 2014 – 2020 nastąpi dzięki zmodernizowaniu toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m poprzez zwiększenie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu, i tym samym polskiej gospodarki. Efektem realizacji Projektu będzie zapewnienie warunków infrastrukturalnych do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych droga morską.

Zniesienie dotychczasowych ograniczeń w przepustowości ruchu i usprawnienie nawigacji statków morskich, co w efekcie umożliwi większą częstotliwość ruchu statków morskich i manewrów na zmodernizowanym torze wodnym.
Poprawa stanu funkcjonalnego i technicznego obiektów wchodzących w skład Bazy Oznakowania Nawigacyjnego, którego efektem będzie umożliwienie pracownikom niezakłóconego i optymalnego wykonywania zadań związanych z utrzymaniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin.
Pogłębienie toru wodnego na odcinku o dł. ok. 62 km z równoczesnym poszerzeniem, budową i modernizacją urządzeń hydrotechnicznych (w tym m.in. budową nowych umocnień brzegowych i budowli hydrotechnicznych pomiędzy Zalewem Szczecińskim a Basenem Górniczym w Morskim Porcie w Szczecinie)
Obniżenie kosztów przewozu ładunków transportem morskim i w kosztach zewnętrznych wynikające ze skrócenia odległości przewozu oraz w kosztach eksploatacji statków wynikające ze wzrostu ich wielkości (korzyści skali związane z wielkością statku morskiego).

Historia

Projekt pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: „Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej”.

Pomimo znaczącego wysiłku inwestycyjnego, wciąż identyfikuje się problemy polskich portów morskich związane z parametrami wejścia do portów wewnętrznych, jakością i przepustowością infrastruktury transportowej oraz z dekapitalizacją części infrastruktury portowej. Realizacja Projektu zapewni rozwiązanie tych wszystkich problemów.