Decyzje wojewody zachodniopomorskiego w ramach pogłębiania toru wodnego

Trzy inwestycje prowadzone w ramach „Modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m” uzyskały pozwolenie na budowę. Wojewoda zachodniopomorski, Tomasz Hinc, podpisał decyzje zezwalające na:

  • - budowę dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych,
  • - przebudowę (regulację) naturalnych, nieumocnionych skarp brzegowych,
  • - budowę stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin na Zalewie Szczecińskim.