Aktualne postępy prac

Postęp prac pogłębiarki „Amazone”

  •  pogłębiono stronę wschodnią i uruchomiono dodatkowy obszar manewrowy po stronie wschodniej toru wodnego,
  •  ułożono podwodny rurociąg refulacyjny (sinker), umożliwiający pracę po stronie zachodniej,
  •  aktualnie pogłębiarka pracuje po stronie zachodnie oraz w centralnej części toru wodnego KM 26+000,
  •  do końca czerwca wydobyto około 3,4 mln m3 urobku.

 

Postęp prac pontonu rozpraszającego „Ham 1208”

  •  trwa refulacja urobku na wyspie W22, dotychczas wykonano ¾ obrzeża do rzędnej około -1m, pozostały do wykonania prace w sektorach południowo – zachodnich,
  •  na wyspie W28 wykonano około ¾ długości obrzeża, pozostało do wykonania obrzeże od strony południowo – wschodniej.

 

Postęp prac związanych ze zmianą zasilania znaków nawigacyjnych i przekładaniem kabli światłowodowych

  •  trwa testowanie RadioLink na wyspie Dębina,
  •  rozpoczęcie testowania Radiolink dla KM 40 – początek sierpnia,
  •  rozpoczęto prace dla KM 40,
  •  rozpoczęcie prac dla Bramy Torowej nr 4 – połowa sierpnia.

 

Parametry nowych wysp

W22: średnica 1250 m, powierzchnia ok. 123 ha, średnia wysokość 5 m.

W28: średnica 1780 m, powierzchnia ok. 250 ha, średnia wysokość 5 m.

Do wydobycia podczas prac na torze jest ok. 23 mln metrów sześciennych urobku, a łączna pojemność nowych pól refulacyjnych, wraz z rezerwą, wyniesie niemal 40 mln metrów sześciennych. Po  akończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem, zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych, szacunkowo, przez najbliższych kilkanaście lat. Na obydwu wyspach nasadzona zostanie roślinność, by tereny te mogły stać się w przyszłości także miejscem bytowania awifauny i różnorodnych siedlisk przyrodniczych.