Monitoring przyrodniczy - bieżące działania

Zakończono prace związane z monitoringiem teriofauny (bóbr i wydra). Raport obecnie jest weryfikowany przez nadzór przyrodniczy. Pod koniec grudnia 2020 r. przeprowadzono kontrolę ornitologiczną z łodzi, licząc ptaki wzdłuż toru wodnego pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem, na długości 61 km oraz szlakiem biegnącym równolegle do toru wodnego na Zalewie Szczecińskim (pobliże sztucznych wysp). Odnotowano 3313 osobników ptaków wodno-błotnych z 17 gatunków. Najliczniej reprezentowanymi gatunkami były kormoran (899 os.) oraz mewa siwa (799 os.). Zaobserwowano również m in. gągoły, mewy srebrzyste, nurogęsi, krzyżówki, ogorzałki, perkozy dwuczube i czaple siwe.