Aktualny stan prac

Aktualnie wszystkie prace postępują zgodnie z założonym harmonogramem:

  • ·roboty czerpalne przy Ostrowie Grabowskim zostały zakończone, wyczerpany urobek został odłożony wewnątrz wyspy W28, trwają prace przygotowawcze do umacniania skarp podwodnych,
  • ·prace czerpalne są prowadzone w obszarze Wielkiej Kępy (pogłębiarki Małż II i Homar),
  • ·w obszarze wyspy Radolin trwa montaż stalowego oczepu, montaż platformy obsługowej oraz prace związane z wykonaniem zasypu grodzy,
  • ·trwają prace przy umacnianiu skarp podwodnych przy nabrzeżach BONn, Huk, Żeglarskim,
  • ·pogłębiarki Meuse River, Scheldt River i Vox Amalia pracują na km 5+00 do 67+000,
  • ·na torze wodnym pracuje specjalistyczny ponton Jetsed, który wyrównuje powierzchnię dna toru wodnego i profiluje skarpy podwodne,
  • ·na wyspie W22 urobek jest odkładany rurociągami na obrzeżu wyspy, ponad powierzchnię wody, na wyspie W28 trwa klapowanie urobku wewnątrz wyspy,
  • ·przy wyspie W22 trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych,
  • ·przy wyspie W28 rozpoczęto prace przygotowawcze pod roboty umocnieniowe,
  • ·prace pogłębiarskie wykonano w ponad 70%, planowane zakończenie prac pogłębiarskich to przełom sierpnia i września tego roku.