Postępy prac przy projekcie

Pogłębiarka Vox Amalia zakończyła pracę na torze wodnym, zakończyły się również prace związane z demontażem rurociągu refulacyjnego przy wyspie W22, rurociąg został przycumowany przy wyspie i oczekuje na wyholunek.

 

 

Rurociąg prowadzący do wyspy W28 oczekuje na przybycie, w najbliższych tygodniach, jednej z mniejszych pogłębiarek (najprawdopodobniej Scheldt River lub Meuse River). Przy wyspie W22 trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych, przy wyspie W28 trwa montaż kamienia hydrotechnicznego do umacniania skarp podwodnych.

 

Wciąż trwają prace przy umacnianiu i profilowaniu skarp podwodnych przy Ostrowie Grabowskim, sukcesywnie do nabrzeża HUK docierają dostawy kamienia hydrotechnicznego. W obszarze obrotnicy Orli Przesmyk trwają prace pogłębiarskie, związane z jej przebudową, Natomiast przy nabrzeżach BONn, HUK i Żeglarskim trwają prace przy umacnianiu skarp podwodnych.

 

Warunki żeglugi

Aktualną informację o bieżących pracach wszystkich jednostek wykonawcy na danym kilometrze toru otrzymują codziennie e-mailem m.in. służby kapitanatów portów, dyspozytorzy portu i piloci morscy. Wszystkich użytkowników akwenu prosimy jednocześnie o śledzenie zakładki „Bezpieczeństwo morskie – warunki żeglugi” na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Szczecinie, gdzie publikowane są komunikaty kapitanów portów oraz aktualne ostrzeżenia nawigacyjne. W dalszym ciągu obowiązuje Komunikat nr 4/2020 Kapitana Portu Trzebież wraz z mapami oraz korekta Komunikatu nr 4/2020 Kapitana Portu Trzebież z 28 czerwca 2021, dotyczące zamknięcia określonych akwenów dla rybołówstwa i żeglugi, w związku z toczącymi się na Zalewie Szczecińskim pracami. Prosimy także o zwrócenie uwagi na Komunikat nr 7/2021 Kapitana Portu Szczecin, odwołujący Komunikat nr 14/2020 Kapitana Portu Szczecin, dotyczący zniesienia obowiązkowego pilotażu dla statków o długości powyżej 60 m.

 

Baza Oznakowania Nawigacyjnego

W ramach projektu, trwają także prace budowlane, związane z modernizacją obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. We wszystkich nowych obiektach kubaturowych (biura, magazyny, warsztaty) zakończyły się odbiory techniczne. Zakończyły się także roboty drogowe, związane z pierwszym etapem budowy dróg wewnętrznych. Przy basenie Południowym trwają prace wykończeniowe oraz roboty czerpalne w basenie. Rozpoczęły się również prace rozbiórkowe drugiego etapu modernizacji.